Make your own free website on Tripod.com

กรณีแก่งเสือเต้น


การอนุมัติที่ไม่ชอบธรรมต่อกรณีเขื่อนแก่งเสือเต้น

    หากมองขั้นตอนในพรบ.สิ่งแวดล้อม ‘35 แล้ว หันมามองในขั้นตอนการอนุมัติของนายบรรหาร จะเห็นว่า การอนุมัติโครงการนี้ถูกอนุมัติโดยไม่ได้รอฟังผลการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม จากสผ.และความเห็นชอบจาก สวล. ดังนั้นการที่คณะรัฐมนตรีที่ได้อนุมัติโครงการดังกล่าว จึงเป็นการลัดขั้นตอน ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม 35

ถ้าเขื่อนแก่นเสือเต้นถูกสร้างจริง

จะแก้ปัญหาน้ำท่วมได้มากแค่ไหน ถ้าหากแก้ไม่ได้ใครจะรับผิดชอบ และถ้าหากแก้ไม่ได้ใครจะรับผิดชอบผืนป่าที่เสียไป

สุรชัย วิริยะมนตรี


thaipop.jpg (15290 bytes)