Make your own free website on Tripod.com

เรื่องราวของความรัก    bs00847a.gif (3051 bytes)


กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีเกาะแห่งหนึ่ง ซึ่งรวมรวมความรู้สึกทั้งหมดอาศัยอยู่ด้วย ความสุข ความเศร้า ความรู้ และอื่น ๆ รวมทั้ง ความรัก

วันหนึ่ง มีประกาศไปยังความรู้สึกทั้งหมดว่า เกาะกำลังจะจม ดังนั้น ทั้งหมดจึงได้เตรียม เรือเพื่อที่จะหนีออกจากเกาะ


thaipop.jpg (15290 bytes)